Στις 9/12 η ΔιΕΕξοδος στη Λευκάδα

Η ΔιΕΕξοδος συγκροτείται στην Λευκάδα

την Παρασκευή  9 Δεκέμβρη

στο  Δημαρχείο Νυδριού στις 6μμ

Ομιλητής: Γεράσιμος Αραβανής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *