Μια μικρή αποτίμηση της ΓΣ της ΔιΕΕξόδου στις 9/7/2017

του Θοδωρή Βουρεκά, μέλους της ΔΙΕΕΞΟΔΟΥ

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΙΝ, Κυριακή 16 Ιουλίου 2017)

Την περασμένη Κυριακή το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στη γραφική πλατεία Λέοντος Αυδή στο Μεταξουργείο η Γενική Συνέλευση της Πρωτοβουλίας αγώνα για την αποδέσμευση από την ΕΕ «ΔιΕΕξοδος».

Η «ΔιΕΕξοδος» είναι μια κοινωνικοπολιτική κίνηση, που κλείνει ήδη έναν χρόνο λειτουργίας και συγκροτείται από ένα αξιόλογο δυναμικό αγωνιστών στην πολιτική, στα κινήματα σε κλάδους και γειτονιές, από ανθρώπους της επιστήμης και της τέχνης, από νέους και νέες. Χαρακτηριστικό της συγκρότησής της είναι η μαχητική, δημοκρατική πολυχρωμία απόψεων, που συγκλίνουν όμως απόλυτα στην επιδίωξη της εξόδου-αποδέσμευση από την ΕΕ από τη σκοπιά των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η συμβολή της «ΔιΕΕξόδου», ως ειδικής μετωπικής κοινωνικοπολιτικής κίνησης, συνίσταται ακριβώς στην ανάδειξή της ως διαρκούς τροφοδότη της αντι-ΕΕ πάλης μέσα στα κινήματα, φωτίζοντας τις αντι-ΕΕ πλευρές των διεκδικήσεών τους. Μπορεί να θεωρηθεί ακόμη ως καταλύτης αυτής της δράσης και ως ένα είδος αντι-ΕΕ συνείδησης μέσα στον μαχόμενο κόσμο. Σε καμιά περίπτωση δεν έρχεται να υποκαταστήσει τον ρόλο ενός γενικού ανατρεπτικού πολιτικού μετώπου. Είναι κάτι που ούτε το θέλει, ούτε το μπορεί.

Στη Γενικής Συνέλευση της «ΔιΕΕξόδου» παραβρέθηκαν εκατό περίπου αγωνιστές, που κάτω από τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και χωρίς κάποιο πλαίσιο εξελίξεων που να ευνοεί την προσέλευση –όπως έγινε π.χ. πέρσι στην ιδρυτική της συνέλευση, όπου κυριαρχούσε ως εξέλιξη το brexit– είναι καταρχάς ενθαρρυντικό γεγονός. Αυτή ακριβώς η οριακά ενθαρρυντική παρουσία δείχνει ότι υπερβαίνοντας τις συγκεκριμένες αδυναμίες και πολιτικές ανεπάρκειες, που συζητήθηκαν και στη συνέλευση, μπορούν να υπάρξουν πραγματικές μελλοντικές δυνατότητες για το εγχείρημα. Επιπλέον, υπήρξαν και ορισμένα ιδιαίτερα θετικά ποιοτικά στοιχεία. Παραβρέθηκαν, για παράδειγμα, αγωνιστές από ένα μεγαλύτερο πολιτικό φάσμα από αυτό που στηρίζει τη «ΔιΕΕξοδο». Ακόμη, υπήρξαν αγωνιστές από κλάδους και γειτονιές, όπου η «ΔιΕΕξοδος» δεν έχει ακόμη ζωντανή παρέμβαση.

Η εισήγηση-αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της «ΔιΕΕξόδου», καθώς και η αξιοπρόσεκτα ώριμη και επαρκής πολιτική συζήτηση που ακολούθησε, έθεσαν με μεγαλύτερη πολιτική σαφήνεια το περίγραμμα των στόχων που συνοδεύουν τη λαϊκή έξοδο από την ΕΕ, όπως επίσης και την ανάγκη πολιτικής προετοιμασίας μάχης και σχεδιασμού, ακριβώς γιατί η έξοδος από την ΕΕ δεν είναι μια συνηθισμένη πολιτική αναμέτρηση. Αντίθετα, είναι ένας δρόμος σκληρής σύγκρουσης του μαχόμενου και συσπειρωμένου λαού με τη συνασπισμένη ελληνική και ευρωπαϊκή ολιγαρχία, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *