Η πολιτική οικονομία της ΕΕ: Ένα ιμπεριαλιστικό εγχείρημα σε κρίση

του Σταύρου Μαυρουδέα
καθηγητή πολιτικής οικονομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(Δημοσιεύτηκε στα Τετράδια Μαρξισμού)

 

Περίληψη
Στο κείμενο αυτό εξετάζεται η πολιτική οικονομία της ΕΕ, η θέση του μαρξισμού και τα πολιτικά καθήκοντα της Αριστεράς. Παρουσιάζονται οι βασικές εναλλακτικές θεωρήσεις (επίσημη, ριζοσπαστική και μαρξιστική) της ευρωπαϊκής ενοποίησης και το πώς εξελίχθηκαν κατά την ιστορική διαδρομή της. Επισημαίνεται ο απολογητικός χαρακτήρας των επίσημων θεωριών, ο ασταθής μεταρρυθμιστικός των ριζοσπαστικών και η απουσία από τα τέλη της δεκαετίας 1980 μιας συνεκτικής μαρξιστικής ανάλυσης. Η ιστορική διαδρομή της ευρωπαϊκής ενοποίησης διακρίνεται σε επιμέρους φάσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τελευταία (μετά την παγκόσμια κρίση του 2007-08), που οδήγησε στη σημερινή κρίση της ΕΕ. Η τελευταία αναδεικνύει ξεκάθαρα τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της ΕΕ και επιβάλλει την αναζωογόνηση της μαρξιστικής ανάλυσης για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τη σύγκρουση της Αριστεράς με το ιμπεριαλιστικό εγχείρημα της ΕΕ.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *